161013 Het USA Visum avontuur

Wil je korter dan 3 maanden naar de USA dan volstaat een ESTA-aanvraag. Wij willen langer en minimaal 2 maal een half jaar toegang krijgen zodra we aan de USA-grens staan, dus moeten we de border-control-mijnheer iets beters laten zien op dat moment.  Wie dus net als wij een USA B2-visum wil aanvragen, via deze link https://ais.usvisa-info.com/ loopt tegen het volgende aan …

 

Allereerst moet je elke keer dat je deze site benadert aangeven in welk land je woont, waarna je het startscherm binnenkomt van het betreffende consulaat voor het aanvragen en invullen van het zogen. DS160 formulier. De eerste keer registreer je jezelf en krijg je een ‘zaaknummer’ (application id) dat begint met AA00…. En waarbij je zelf een wachtwoord kiest.  Die gegevens kun je uitprinten. Ook moet je de eerste 5 letters van je achternaam, geboortejaar en een ‘persoonlijk gegeven’ (zoals naam kleinkind) invullen; deze worden ook elke keer opnieuw getoetst: dus opschrijven/opslaan!! Doordat je een getekend getal of tekst moet overtikken, weten ze vervolgens dat je geen computer bent die probeert in te breken; dat mag je ook elke keer doen. Ook moet je elke keer aangeven dat je een ‘Non Immigrant Visa’ wilt aanvragen en afwikkelen. Vergeet je dit laatste dan kom je in een verkeerde omgeving terecht en kun je knap in de war raken…. (Immigrant is ‘default’)…

 

Een volgende bezoek kies je voor ‘doorgaan’, omdat je al geregistreerd bent en een wachtwoord hebt bij je zaaknummer. Zo kun je alles in stapjes invullen en uitzoeken, en dat is maar goed ook. Onder een ander nummer, dat begint met CEACAA00…., kun je hetgeen je verderop invult ook nog op je eigen PC opslaan. Het is wel de bedoeling dat je eens per 3 weken de boel verder invult, anders vervalt je zaaknummer! Per persoon doorloop je de hele procedure zoals die hier en onderstaand staat. Pas als je een persoonlijke afspraak gaat maken (zie verderop) kun je die combineren.

Om het nog complexer te maken krijg je ook nog een numeriek ‘interactive voice respons’ wachtwoord. Dan kun je inbellen en via dat nummer de status volgen van je aanvraag. Via de website kan het ook, en wel zo gemakkelijk overigens.

 

Ben je door dit begin heen, dan krijg je onmiddellijk een waarschuwing dat je voor heel goede foto’s moet zorgen en dat je een digitale versie er van op je computer moet inscannen en dan moet ‘uploaden’. Je krijgt een link, tw. Photo Composition Template, zodat je weet waar die allemaal aan moeten voldoen: Afmetingen, vlakverdeling, plaats van het gezicht, niet te veel lachen, geen schaduw, ogen genoeg open, geen bril, etc. Je krijgt een andere link voor een foto-controle, https://travel.state.gov/content/dam/passports/FIG_cropper.swf.

 

Je kunt dus zelf een foto maken thuis met je telefoon, en die online laten controleren. Net zo vaak tot die wordt geaccepteerd door die controle! Dan kun je de foto laten comprimeren zodat het ook voldoet aan de maximale data-omvang. Daarna pas kun je het resultaat op je PC opslaan en in je aanvraag opnemen (upload). NB. Later kan blijken dat de foto toch niet goed genoeg was …..  en mag je dit overnieuw doen…..   Weer later blijkt dat je toch ook nog een speciale fysieke foto moet laten maken en meenemen…

 

Nu begint het echte invullen. Ruim 3 A4tjes met vragen naar persoonlijke-, familie-, woon-, werk- paspoort-, gegevens (Vader en Moeder incluis…). En naar je reisdoel, verblijfplaats (vul maar iets in als je dat (nog) niet weet…), aankomst, vertrek, eerdere bezoeken, kennissen en familie in de USA,  werkgevers (naam en nummer!), beroep en een hele lijst over wat je ooit al dan  niet gedaan of onder de leden hebt/had. En of je ooit geweigerd of uitgezet bent. Alles naar waarheid uiteraard!

 

Deze hele lijst kun je printen, maar hoef je niet mee te brengen. Op dat moment wordt je ingescande foto nog eens geverifieerd; wij mochten één van de foto’s nog eens opnieuw aanmaken. Daarna ben je juridisch gebonden aan wat je invulde. Toen was alles goed genoeg en mochten we de respons er op afwachten. Je krijgt een bevestigingsmail van de invuloefening met een formele ‘Confirmation’ bijlage in kleur en met je gescande foto en een barcode er op. Die moet je wel goed uitprinten! EN meenemen. Het is evenwel nog geen VISA!

 

Nu is het afwachten geblazen! Op de site zie je vanzelf een keer dat je aanvraag (!) is geaccepteerd. Dan mag je eerst gaan betalen. Hoewel het er best goed bij staat (debit card!), gaat het niet goed als je met je creditcard gaat betalen via deze website. Je kunt dan alsnog kiezen om het over te boeken. Beter is als je gezien hebt dat je debitcard oftewel bankpas (Master) wel werkt….. Maar overboeken werkt wel. Je krijgt na enige dagen bevestiging dat je betaald hebt, en gaat dan weer afwachten totdat je op de website aan je status ziet dat je op mag komen voor een individueel gesprekje.

 

Als je dan goed oplet zie je dat je de aanvragen kunt combineren voor dat bezoek aan het consulaat. Je krijgt een keuze uit datums, en tijden. Kies maar. En dan denk je dat je met een simpel babbeltje aan een tafeltje met iemand het laatste stapje doet? Bijna goed….!

 

Je krijgt terloops bij de uitnodiging te zien wat je mee moet nemen en vooral wat je niet mee mag nemen! Confirmation formulier (DS160) mee, paspoort mee. En een foto!!!! Een echte, weer volgens hun eisen en wensen…. Dat lukt niet via een gewone pasportfotograaf, en dus krijg je een lijst met wie dat wel beweert te kunnen. Gelukkig zit er ook één in Hoofddorp (die een maand later daar mee stopte….)….. Aanbevolen wordt vervolgens om je voor te bereiden op voor de hand liggende vragen. Oftewel wat verdien en heb je en welke schulden etc. heb je, en waar blijkt dat uit. We namen ook ons reisplan mee. Oh ja, je mag persé geen tablets, telefoons e.d. mee naar binnen nemen. Bij de deur wordt je dat gevraagd, en kun je weer vertrekken evt……. (kluisje bij het Rijksmuseum?)

 

Je gaat op tijd naar het Museumplein in A’dam. Aanbellen en naar binnen? Nee dus:  Je staat buiten te wachten tot een hele groep naar binnen mag (zonder telefoon/tablets/ ed.d.!. Je wordt in een rij langs de balie opgesteld met de anderen in rij achter je en de rest buiten. Je wordt gechecked op paspoort, foto’s en afspraak bevestiging (confirmation), krijgt een nummer, levert alles in wat je bij je hebt (sleutels, tassen) en gaat door een scanner terwijl ook je spullen gescanned worden. Jij met je papieren dossier mag naar binnen. Paspoort/confirmation houden ze apart. Je komt in een zaaltje met 10 rijen stoelen van 10 stoelen en een TV-scherm. Achteraan is een plexiglas scherm met, door glas afgeschermde, hokjes er achter. Op een gegeven moment wordt je nummer afgeroepen met een balienummer waar je separate dossiertje ook blijkt te zijn. Daar worden je foto’s in gescand, paspoort gecheckt en vingerafdrukken gemaakt. Er wordt gevraagd naar het doel van de reis en waarom je het visum nodig hebt. Je mag weer gaan zitten tot je op naam wordt opgeroepen (zeer slecht uitgesproken..). Daar wordt iets dieper op je reisplan en bekostiging daarvan ingegaan en wordt gevraagd of je kennissen of familie daar hebt, wilt gaan werken als je geld op is e.d. Vrij makkelijk ben je dan ineens klaar, wensen ze je ‘goede trip’ en zeggen ze toe de paspoorten thuis toe te sturen. Bij de uitgang krijg je je daar ingeleverde spullen terug. Thuis via de website gekeken wat de status is welke “Your visa case is currently undergoing necessary administrative processing. This processing can take several weeks.” blijkt te zijn.

Al twee dagen later stond er echter dat ons spul aan ons via een koerier toegezonden wordt en onderweg was. Een dag later hebben we ons paspoort met ingeplakt VISA thuisbezorgd gekregen. Mijlpaal bereikt. Op naar de volgende.